|  ورود به سايت   |  سه شنبه 08 01 1396
 
 
Enter Title

((مراجعات روزانه به ميدان احشام))

1-   از مسير جاده تبريز- ميانه   80%

2-   از مسيرجاده ارمغانخانه        10%

3-   ازمسيرجاده تهران وبيجار     10%

ميانگين مراجعات روزانه به ميدان عرضه دام زنده حدوداً 1000نفر برآورد ميگردد كه شامل كشاورزان ، دامداران ، شهروندان ، رانندگان حمل ونقل دام ، چوبداران ، واسطه گران و نمايندگان روستاييان هستند.

وسعت فضاي ميدان احشام فعلي حدود3 هكتار و فضاي انبار علوفه در خارج از محيط ميدان احشام يك هكتار وفضاي پاركينگ خارج از محيط ميدان احشام يك هكتار مي باشد جمعاً خدمات عرضه دام زنده در ميدان احشام فعلي درفضاي به مساحت حدوداً پنج هكتار انجام ميپذيرد