|  ورود به سايت   |  سه شنبه 08 01 1396
 
 
Enter Title

((تعدادميادين احشام در شهرستان زنجان))

1-   ميدان احشام سازمان كشتارگاه شهرداري زنجان در كيلومتر3جاده آمادگاه

2-   محل نگهداري موقت احشام خصوصي دركيلومتر 2جاده آمادگاه معروف به حاج داداش

3-   محل نگهداري موقت احشام براي كشتار در كشتارگاه مرواريد درمسير جاده تهران كيلومتر 35  در ابعاد كوچكتر كه تأمين نگرديده و غيرفعال است

4-   محل نگهداري موقت دام زنده بخش خصوصي شركت هماگوشت در مسيرجاده آمادگاه كيلومتر6 باظرفيت پايين كه نيمه فعال است