|  ورود به سايت   |  سه شنبه 08 01 1396
 
 

معرفي مدير عامل

نام نام خانوادگي :  هاشم نجفي

تحصیلات : ليسانس فلسفه

متولد : 1350

سوابق مدير عامل :

 1-حراست اتوبوسراني

2-امور اداري وكارگزيني اتوبوسراني

3-معاون اداري ومالي سازمان خدمات موتوري

4-مديرعامل سازمان آرامستان

5-مديرعامل شركت تعاوني شهرياوران

6-مدير عامل سازمان كشتارگاه و ميدان احشام شهرداري زنجان ( هم كنون )

 


اهم اقدامات وعملكردسازمان كشتارگاه در سال 1393
تاریخ: پنجشنبه 20 آذر 1393       توسط:    
به گزارش روابط عمومی سازمان کشتارگاه شهرداری زنجان : مدیرعامل این سازمان از انجام 49 خدمت مهم در سال...

.: آرشیو اخبار :.
سازمان جهت نيل به اهداف فوق و تامين منابع مالي خود با رعايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي نمايد.


1- ايجاد محيط مناسب وبهداشتي براي كشتاردام وطيور وتأمين ماشين آلات مجهز به سردخانه وامكانات لازم براي حمل گوشت از كشتارگاه تا مركز توزيع در نقاط مختلف شهر، استفاده وراه اندازي كليه تأسيسات فني وخدماتي وبهداشتي موجود در كشتارگاه واحداث واحدهاي وابسته وساير مراكز مورد نياز براي اجراي برنامه هاي بهداشتي وخدماتي وحفاظتي

2-خريد دام داخلي ونگهداري وپرورش دام به قصد تأمين گوشت مورد نياز حوزه فعاليت بارعايت ضوابط ومقررات جاري كشور وانجام هرگونه همكاريهاي لازم (محدودة امكانات سازمان) با نهادهاي دولتي يا وابسته به دولت درجهت اجراي سياستهاي كلي دولت در زمينه تأمين گوشت مورد نياز با حوزه فعاليت سازمان.

3- انجام مكان يابي وارائه طرح ساماندهي واحداث ميدان احشام جديدبراي شهرداري زنجان بصورت فازبندي شده وپيگيري از ناحيه موافقت استانداري زنجان

4- ساماندهي وضعيت موجودميدان احشام فعلي برابر ابلاغيه واهداف ازپيش تعيين شده ميباشد

الف – فاز اول طرح توسعه سازمان كشتارگاه شهرداري زنجان:

ابتدا بابرنامه ريزي ، تنظيم وارائه طرح توسعه مركز خريد وفروش وعرضه دام زنده تحت عنوان

 بنگاه اقتصادي استان مدنظر است كه بتوان بامديريت فرصت پيش آمده وحمايت استاني به لحاظ

 ضرورت وجود ميدان احشام از تسهيلات كم بهره بانكياستان ، تحويل زمين از منابع ملي بصورت رايگان ، جذب سرمايه گذار در مشاركت احداث بدليل توجيه اقتصادي طرح وسودده بودن آن با بهره مندي از منابع مالي وامكانات وتجارب وپتانسيل هاي موجود درمجموعة فعلي نسبت به احداث ميدان احشام جديد و استاندارد در دو فاز عملياتي موردپيشنهاد است.

ب- فاز دوم طرح توسعه سازمان كشتارگاه شهرداري زنجان:

بدنبال عملياتي شدن فاز اول طرح توسعه با انجام مطالعات لازم واستفاده از فرصتهاي استاني وامكانات موجود پيش بيني مي گردد با در اختيار قراردادن زمين از منابع ملي در محدوده ميدان احشام جديد الحداث با بهره مندي از تجارب مجموعه وجذب سرمايه گذار و حمايت استاني نسبت به اخذ مجوز خدمات كشتار وتأسيس آن وانتقال تمامي امكانات و وسائل وتأسيسات مجموعه خدمات كشتار بلا استفاده موجود به محل جديدالحداث مبادرت نموده ودر كنار خدمات ميدان دام درخصوص ارائه خدمات كشتارنيز گام برداشته و موردپيشنهاد است

ت – فاز سوم طرحتوسعه سازمان كشتارگاه شهرداري زنجان:

بدنبال عملياتي شدن فازهاي اول ودوم طرح توسعه به منظور ارتقاء سطح كيفي وكمّي موضوع عرضه گوشت وموادپروتئيني در شهرستان زنجان به لحاظ اطمينان بيشتر از سلامت غذائي شهروندان و رعايت مسائل بهداشتي آن بويژه نحوه عرضه گوشت منجمد بين مراكز پر مصرف و شبانه روزي بيمارستانها ، پادگانها ، كارخانجات ، مراكز آموزشي وغيره در استان زنجان با مشاركت ومديريت سرمايه گذار ومنابع مالي نسبت به انجام فعاليتهاي جانبي منجمله احداث سردخانه ، واحدهاي بسته بندي موادپرتئيني وگوشت قرمزگرم ومنجمد وساير فعاليتها برابر اهداف از پيش تعيين شده واساسنامه سازمان گامهاي موثري برداشته و مورد پيشنهاد است

 

 

 

ايده هاي برنامه عملياتي 5ساله شهرداري

حوزه عملكردي : سازمان كشتارگاه

رديف

پروژه هاي عمراني- كالبدي(مكان محور)

مكان پيشنهادي

ميزان اهميت (1پايين ترين و5بالاترين اولويت رادارد)

ملاحظات وپيشنهادات احتمالي

محور چشم انداز

1

توسعه كشتارگاه هاي صنعتي

مسيراستانهاي آذربايجان شرقي وغربي

اولويت 3

درصورت تحقق توسعه واحداث ميدان احشام جديدوحمايت استاني امكان پذيراست

شهرپاك

2

تأسيس كارخانه بسته بندي گوشت

مسيراستانهاي آذربايجان شرقي وغربي

اولويت 1

درصورت تحقق احداث ميدان احشام جديدومجموعه كشتاردام وحمايت استاني امكان پذيراست

شهرپاك

3

مديريت ميدان احشام

مسيراستانهاي آذربايجان شرقي وغربي

اولويت5

به لحاظ سود ده بودن موضوع فعاليت ميدان دام درقالب بنگاه اقتصادي استان درصورت حمايت استاني مراتب قابل پيگيري است

شهرپاك

 

قابل نمایش برای مدیران
02
                         &nbs...

[Read the rest of this article...]

10
          آگهي مزايده سازمان كشتارگاه شهرداري زنجان در نظر دارد سالن غذاخوري (قهوه خانه) ميدان احشام...

[Read the rest of this article...]

برای ارتباط با مدیر عامل و طرح پيشنهادات و شكايات اینجا کلیک نمایید

نظرسنجی

آیا شما با فعالیت های این سازمان آشنایی دارید؟


ثبت نظر  مشاهده نتایج